Hjem

Velkommen til hiEnergy.no

Føler du at du står fast i livet, at du ikke vet hvordan du skal finne tilbake til deg selv, din livsglede, energi, motivasjon og mestring?

Jeg kan hjelpe deg å bli mer bevisst deg selv og dine følelser. Jeg kan hjelpe deg å gi slipp på frykt og motstand så du kan finne gode følelser og mer flyt i livet ditt.

Hvordan Tanker Skaper – Hvordan Følelser Oppstår – Hvordan Motstand Hindrer deg – Hvordan Flyt Befrir deg, er også vesentlig i min tilnærming til deg og dine utfordringer.

Når du forstår hvorfor du tenker, tror og føler som du gjør, kan dette gjøre det lettere for deg å se din situasjon. Lysten og motivasjon til endring kan bli større.

Hvis du føler at disse punktene gir gjenklang i deg, hjelper jeg deg gjerne.


Studier viser at vårt ubevisste sinn styrer 95 % av våre tanker, troer, handlinger og valg. De resterende 5 %, er de tankene vi tenker bevisst, de vi er oppmerksomme på. Når du litt etter litt blir mer bevisst dine ubevisste, ikke-tjenlige tanker og troer om deg selv og andre, og kanskje også innser hva som en gang skapte dem, lærer og hjelper jeg deg å gi slipp på dem og erstatte dem med ressursfylte, positive tanker og troer om deg selv og verden utenfor. Litt etter litt vil du få det bedre med deg selv.