Archive for February, 2011

Èn Energi, Hvor-Som-Helst, Når-Som-Helst, Skaper Alt.

Denne energien er klar over at den er Alt Som Er, Alle ting, Overalt, Når-Som-Helst, har ingen steder å dra, ingen ting å få, ingenting å være redd for, og som et resultat er den fredfull, lykksalig og glad.

Denne energien er DEG, den du er.

Når denne energien er Alt som Er, er den også Alt som Er på jorden og i himmelen. Den er blomster, busker og trær, den er insekter og dyr, den er vannet og havet og Alt som Er der, den er solen og månen, den er Deg, den du ER.

De fleste mennesker oppfatter ikke seg selv som denne energien, selv om vi kan være enige på et teoretisk plan. Faktisk bruker vi ganske mye tid på å føle oss elendige, føle oss atskilt fra denne energien, føle oss på kant med verden. Med andre ord, vi lider.

Din Energi

Tenk på ordet Energi uten å forbinde det med, eller knytte det til noe annet enn selve ordet Energi. Hva opplever du? Fanger du følelsen av Energi?

Tomhet? Stillhet?

__________

Nothing is Everything – Consciousness is Everything but is Nothing – has no goals – It just IS. (St. Germain)

__________

Du ER energi, og DET DU ER KAN DU IKKE GJØRE, kun oppleve og VÆRE.

Om du tenker på energi som noe som er rundt deg og i deg, så vet du at den er der, selv om du ikke kan se den. Du merker at den uttrykker seg gjennom din kropp når du bruker denne i arbeid. Om du ikke tenker på den, så vet du at den holder liv i deg gjennom din innånding og utånding, gjennom hjertets jevne rytme, gjennom organenes funksjoner. Du kjenner den gjennom følelsene dine når du er glad eller trist og gjennom følelsen du får når du har spist eller drukket et glass vann eller vin.

Du opplever energien i vinden når trær, blomster og blader beveger seg. Du kan ikke ta og føle på den, men du vet at den er der, for du ser, hører og føler dens uttrykk. Du kjenner energien i varmen fra solen en sommerdag og fra kulden i vinternatten. Du ser, hører og føler kraften i bølgene på havet og styrken i orkaner og stormer. Universet beveger seg. Månene, jorden og andre planeter beveger seg i forhold til hverandre i en jevn rytme, men vi ser ikke hva som beveger dem. Alt er en del av den samme energien, energien som er Alt som ER, i himmelen og på jorden. Den er Alfa og Omega, Universets uttrykk, Guds Væren.

No Comments

Bonden og dukken (7 min 45 sek)

[audio:https://hienergy.no/wp-content/uploads/Bonden-og-dukken5.mp3|titles=Bonden og dukken]

En historie om empati skrevet av Hildegunn H. Indrekilen og Øivind Gaarder (leser).

Klikk på playknappen for å høre historien.

No Comments

NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)

er læren om hvordan våre sanser, språk og kropp påvirker oss. Det er kunnskapen om hvordan vårt interne virkelighetskart og den input vi mottar, filtreres av våre verdier, troer, overbevisninger, språk, holdninger og tenkemåte. Det er kunnskapen om hvordan vi ved hjelp av disse filtrene sletter, forvrenger og generaliserer informasjonen vi tar inn. Denne prosessen blir til Hva Du Tenker.

Endres tanker, troer, overbevisninger og følelser – endres handlinger – endres livet.

Denne siste setningen er NLP i et nøtteskall. Kunnskapen om hvordan det vi ubevisst eller bevisst tenker, tror og er overbevist om, skaper følelser og får oss til å handle.

No Comments

SUKSESS OG FIASKO

Success comes to those who become success-conscious”.

Napoleon Hill (October 26, 1883 – November 8, 1970)

Suksess kommer til dem som blir suksess-bevisste, til dem som bestemmer seg for å oppnå suksess.

Suksessfulle mennesker vet at når de bestemmer hvor de skal, vil de nå bestemmelsestedet. Tankene og troen på at de vil nå sitt mål og lykkes, skaper gode følelser i dem, skaper driv som bidrar til gode resultater. Hensikten og drivkraften opprettholder vissheten om suksess, og bidrar til at de fortsetter å holde fokus på målet de har bestemt seg for å nå.

Hvilket mål har du? Tror du at du vil lykkes? Har du fokus på ditt mål, på din suksess?.


Litt for enkelt synes du?

Er det virkelig slik at alle som er bevisst på å oppnå suksess, oppnår suksess? Er det virkelig slik at det du fokuserer på, får du mer av?

Ja, faktisk. Jeg har opplevd både suksess og nederlag mange ganger i løpet av livet. Suksess fikk jeg fordi jeg trodde på det og veldig gjerne ville ha det, og nederlag fikk jeg fordi jeg trodde jeg ville få det.


Et par enkle eksempler:

Suksess – Suksessbevisst:

Vi skulle begynne med et nytt fag dette semesteret. Jeg følte meg i godt humør og den nye læreren som kom inn i klasserommet var kjekk å se på. I dette øyeblikket bestemte jeg meg for å få gode karakterer i faget han underviste, datakommunikasjon, det mest innfløkte faget i studiet, ble vi fortalt. Min motivasjon var den hyggelige læreren og mitt gode humør den dagen, sammen med viljen til å gjøre det bra.

Resultat: Jeg gikk ut som bestemann i klassen i dette faget.

Nederlag – Ikke-suksess-bevisst:

Første time i dataprogrammering sier  foreleser at vi aldri kom til å lære å programmere i løpet av de timene som var satt av til faget.

For meg ble dette utsagnet der og da en sannhet. Jeg trodde på læreren og handlet deretter. Selv om jeg alltid har elsket å arbeide i strukturerte former og var god i matematikk, fikk jeg ikke programmeringsspråket inn i hodet, det var som om kunnskapen og forståelsen gikk inn i hodet og forsvant ut igjen med det samme, som et rekyl fra et gevær som blir avfyrt. Uansett hvor mye jeg leste og arbeidet, satt det seg ikke fast i hukommelsen.

Resultat: Jeg strøk.

PS! Etter at studiene var avsluttet, tok jeg min eksamen, men det krevde at jeg bearbeidet tankene og troene mine (programmeringen min) som jeg med god “støtte” av min foreleser, hadde lagt inn i min kjente og ukjente bevissthet.

Tankene vi tenker, troene  og overbevisningene vi har og ordene vi sier til oss selv  og til andre, bidrar til å skape oss til (“bli”) den personen vi uttrykker oss som, den personen vi viser oss selv og verden at vi er.


Når vi innser hvor viktige ord og tanker er for oss, både de vi tenker og de vi sier til og om oss selv og andre, så forstår vi også hvordan vi ubevisst påvirker egne og andres liv.

– positive tanker og ord og gir oss gode følelser – gode følelser gir gode handlinger – gode handlinger gir gode erfaringer – gode erfaringer gir gode liv.

No Comments

Vet du ikke lenger hva du vil?

Føler du at du den ene dagen er fullstendig klar på hva du ønsker, men neste dag er det noe annet som er viktigere? Føler du at du deg dum og deppa, mislykka? Føler du at livet er som en sinuskurve der du i det ene øyeblikk er på topp, og i neste øyeblikk føler forvirring og knapt vet hvem du er? Tenker du kanskje at det er noe galt med deg?

Ta kontakt – så hjelper jeg deg å finne tilbake til deg selv

No Comments

Vår kropp er et instrument som reagerer og handler slik instrumentet er programmert.

Dette betyr at vi oppfører oss og reagerer mer eller mindre ubevisst. Med andre ord: vi re-agerer eller utfører den instruksen som er blitt gitt instrumentet, uten å ta et bevisst valg om hvordan vi vil reagere.

Et bilde på dette kan være at når noe(n) trykker på den “røde” knappene (sinneknappen), reagerer vi med sinne. Når noe(n) trykker på den “gule” knappen(sjalusiknappen), blir vi fra oss av sjalusi eller når noe(n) trykker på den “grønne” knappen (god-knappen), føler vi oss vel og har det godt.

DINE KNAPPER er Dine Knapper og du har full anledning til å omprogrammere dem, om du vil.

Hvordan ville du ha det om sjalusiknappen ble endret til en “tillit-knapp”, og hvordan ville det være om “sinne-knappen” ble omprogrammert til en “so-what”-knapp, og du følte deg avslappet og nøytral til det som ble sagt eller gjort? Hvordan ville det være å selv ta kontroll over ditt eget instrument, å lære deg å spille på det slik at lydene, eller re-aksjonene, som kom ut fra det, var slik du ville ha dem?

Er du fornøyd med hvordan du reagerer i ulike situasjoner.?

Er du fornøyd med hvordan du føler deg i ulike sammenhenger?

Det er vi selv som på et eller annet tidspunkt har skapt våre følelser. Selv om mange liker å skylde på sin oppvekst, sine foreldre, skolen eller noe annet utenfor oss, er det likevel ingen andre en vi selv som har mulighet til å skape følelser i egen kropp. Andre kan trigge våre følelser, javel, men bare vi selv er ansvarlig for følelsene og reaksjonene våre.

Så hva kan vi gjøre med følelser vi ikke liker?

Det er mange måter å endre sinnstilstander på. Vi kan glemme dem midlertidig ved å sløve dem ned med medisiner, alkohol eller narkotiske stoffer. Vi kan ta et nytt valg – valget om å reagere annerledes. Vi kan akseptere følelsene, godta at de er en del av oss og dermed gi slipp på dem. Når tanker trigger negative følelser kan vi si: ” Shut UP”, “Hold kjeft” og så tenke på noe hyggelig. Sagt på en annen måte:

TA ET ANNET VALG! Verre er det ikke! Men du må trene på dette, for snart kommer det en annen tanke som vil bli hørt og sett, poppende opp i hodet ditt.

  • Vil du høre på den?
  • Vil du bry deg om den?
  • Vil du handle på øyeblikkets innfall og reagere med ubehagelige følelser, eller
  • Vil du akseptere at den er en del av deg og gi slipp på den eller
  • Vil du heller bestemme selv hva du skal tenke og føle?

DET ER ET VALG, DITT VALG, som du må ta gang på gang, helt til tanken forstår at du ikke er interessert i den lenger. Når du har greid dette, har du skapt et nytt tankemønster, nye nevrologiske koblinger i hjernen din.


No Comments