Archive for February, 2014

Med økt bevissthet blir du mer kjent med deg selv

Med større selvbevissthet vil du etter hvert se deg selv klarere, du vil kunne observere deg selv mens du tenker noe om deg selv og andre, men også være bevisst deg selv når du snakker eller utfører en handling.

Du vil ikke bare være oppmerksom på tankene dine idet du tenker dem, men du vil også kunne betrakte følelsene dine idet du føler dem. Etter hvert vil du bli i stand til å bruke ditt bevissthet sinn til å velge mer hensiktsmessige tanker og følelser. Du vil komme til å velge tanker og følelser som støtter og styrker deg.

Du vil legge bak deg et liv hvor du levde som en ”slave av deg selv” – slave av din frykt for å ikke være god nok, flink nok, pen nok, ikke bli likt av andre, være en outsider og hva du ellers måtte ha følt deg hemmet av. Du vil bli et menneske som velger det du føler er det beste for deg, uten dårlig samvittighet.

Du vil kunne fungere som en avslappet , harmonisk og trygg autoritet i ditt eget liv, støttet av din egen aksept av deg selv og dermed føle deg akseptert av andre. Du vil bære med deg følelsen av et stille sinn av nøytrale tanker og en kjærlighet i ditt hjerte som omfavner alt – alt du en gang kalte godt og alt du en gang kalte vondt.

Du vil forstå at du er det viktigste mennesket i livet ditt og at du må sette deg selv først, for uten ærlighet mot deg selv og aksept av deg selv, vil du heller ikke kunne være ærlig mot andre og akseptere andre. Uten denne kjærligheten til deg selv, har du heller ingen kjærlighet å dele.

Uansett hvor langt du vil gå på denne veien, om du vil til veis ende, eller bare lære å bruke redskapene du trenger for å starte reisen mot deg selv, ditt egentlige deg, er jeg klar til å dele min kunnskap og erfaring med deg.

Jeg er klar til å hjelpe deg å med å frigjøre deg fra tanke- og følelsesmessige barrierer du har skapt i livet ditt, slik at du etterhvert kan stå fram som en tydeligere utgave av deg selv.

Når du er klar for å starte reisen tilbake til ditt egentlige selv, send meg en e-post.

No Comments

Pust Inn, Ånd Inn – Pust Ut, Ånd Ut.

Vi trakk vårt aller første åndedrag da vi ble født. Vi trakk ånden inn i kroppen og gjorde den levende. I vårt siste åndedrag puster vi ut og gjør kroppen død. Bevisstheten er det som blir værende. Den fortsetter sin eksistens på en annen frekvens, en bølgelengde som for de fleste av oss ikke er sansbar.

***

Hvert eneste åndedrag vi gjør i livet, hver eneste inspirasjon gir oss påfyll av liv. Hvert eneste utpust eller ekspirasjon, frigir “brukt liv” og lar oss slippe noe vi ikke trenger mer.

Inspirasjon, åndelighet eller spiritualitet handler om å ånde, puste inn liv i bevisstheten vår. Tilføres energi til bevisstheten, kan vi skape.

Inspirasjon handler om lysten til å leve, lysten til å tenke og uttrykke oss i ord og handlinger. Når inspirasjon og lyst reduseres eller forsvinner, er vi bokstavelig talt på vei inn i døden. Kontakten med vår inspirasjonskilde, vår ånd, er redusert og vi føler oss likegyldige, triste og deprimerte.

***

Ånden er vår essens, vår kilde til liv. Religioner forteller oss at denne kilden finnes et annet sted, utenfor oss. Noen tror den finnes i østlig retning og vender seg dit, andre tror den finnes høyt der oppe i himmelen et sted, noen mener den bor i gudinner og guder, noen tviler på at den finnes, og atter andre er sikre på at denne kilden til liv ikke finnes.

Jeg vet ikke hva du tror, men du og jeg og alle andre, vet at skal vi leve må vi puste. Og akkurat som når du puster liv i bålet, eller puster liv i et annet menneske ved hjelp av munn til munn metoden, er det at livet kommer inn i DEG, igjen og igjen, slik det kom inn i din kropp den dagen du ble født.

Mange har ikke den kontakten med sin ånd(e) som er nødvendig for et sunt og godt liv. Bevisst eller ubevisst stress og frykt av ulik karakter, vonde tanker og følelser, bidrar til at vi puster overfladisk med korte inn- og utpust. Tanker om det som har skjedd og tanker om framtiden holder oss borte fra det øyeblikket vi er i. I øyeblikket finnes ingen minner, heller ingen frykt. I øyeblikket er vi avslappet og har det godt. Vi er tilstede i oss selv. Vi er i ånden og Ånden, vi puster og vi ER. Fokuserer vi på pusten vår, vil vi på en enkel måte finne inn i oss selv.

En pusteøvelse som gir ro:

 1. Så om du føler deg urolig, redd eller har et annet ubehag nå og er klar for å slippe dette ubehaget …
 2. slå av TV og radio og eventuelle andre lyder rundt deg.
 3. Sett deg et sted der ingen forstyrrer deg.
 4. Legg nå merke til hvor i kroppen dette ubehaget befinner seg. Akseptér at følelsen er en del av deg, selv om du ikke liker den.  Si for eksempel: “Jeg vet at du (følelsen) bor i meg. Jeg ser deg, jeg føler deg og jeg ønsker velkommen den energi du viser meg akkurat nå.
 5. Hold oppmerksomheten din på følelsen, lukk øynene og pust dypt inn – og ut. Pust dypt inn – og slipp ut. Husk at det er du selv som har skapt følelsen av en eller annen viktig grunn. Følelsen er en del av deg, og du er vel ingenting å være redd for? Fortsett å holde oppmerksomheten på følelsen og
 6. Pust DYPT inn – helt ned i magen – og slipp luften ut igjen. Si: “Jeg gir deg (følelsen) nå den oppmerksomhet du trenger – Jeg aksepterer deg – Jeg takker for hjelpen du ga meg – Jeg setter deg fri.
 7. Pust DYPT inn igjen og pust ut mens du fortsetter å være oppmerksom på følelsen. Si: “Jeg ser deg og jeg takker deg for hjelpen du ga meg – Jeg gir slipp”.
 8. Legg merke til følelsen nå. Litt lettere … Nå?
 9. Pust inn på nytt, ta et dypt innpust – en ny ren ånde inn i følelsen og – slipp ut det gamle.
 10. Pust inn en ny ånd og – pust ut den gamle. Si: “Jeg er den jeg er” ( i dette aksepterer du deg selv).
 11. Fortsett å puste dypt inn og slipp helt ut, helt til du merker at tankene og den ubehagelige følelsen er lettere og etter hvert dør hen … ånder ut
 12. Og – litt etter litt blir du oppmerksom på at – du er roligere – mer avslappet — mer DEG

– og du gjorde det for DEG fordi du vet at – du bestemmer deg over deg og – du tok ansvar og – du ga slipp og – du støttet deg mens – du fant tilbake til din rene bevissthet – din ånd(e).

NB! Øvelsen kan virke sterkt på enkelte mennesker. Få en du stoler på til å hjelpe deg gjennom øvelsen om du er redd for å få ubehagelige reaksjoner

Se Inspirasjon:

No Comments

OM FØLELSER OG SYKDOM

”Sykdom er ingen fabrikasjonsfeil i kroppen, men en budbringer om indre konflikt.” Fra boken: “Conscious Medicine” av G. Edwards

Redusert flyt av energi i kroppen kan føre til plager og sykdom.

Helt fra vi er små barn lærer vi å finne måter å takle følelsene våre på. I stedet for å akseptere og tillate følelsene, gjør vi MOTSTAND mot dem fordi de er ubehagelige for oss. I denne motstanden, skaper vi en indre konflikt i oss selv: Konflikten mellom det som tenkes og føles godt og det som tenkes og føles vondt.

Vi skaper konflikt mellom gode og vonde følelser: Motstanden mot “det vonde” (det vi tenker og tror er vondt) og – Ønsket om “det gode” (det vi tenker og tror er godt). Det handler om konflikten mellom de følelsene vi VIL ha og de vi IKKE VIL ha.

Avhengig av de erfaringer og følelsesmessige sår vi har fått, håndterer vi ubehagelige følelser ved å trekke oss tilbake, trekke oss unna andre og inn i oss selv, gjøre oss avhengige, kontrollere oss selv og andre, oppføre oss rigide og lite fleksible eller spille offerroller. Disse utveiene vil til å begynne med føles fint for oss, men vil på sikt ikke være hensiktsmessige.

Om vi ikke får bearbeidet vonde tanker og følelser, vil vi være slaver av våre tanke&følelse-triggerne så lenge vi lever, vi vil håndtere følelsene våre med samme reaksjonsmåte som før i et forsøk på å beskytte oss selv mot å oppleve ubehag. Vi vil gjøre motstand ved å bruke de 3 alternativene reaksjonsmønstrene: Flukt – Kjemp og Frys. Vi flykter – inn på rommet, ut av huset, tar en joggetur, biltur, slenger på røret, vi vil  trekke oss tilbake og være alene. Vi kjemper ved å bli sinte, aggressive, kranglete. Vi fryser, dvs vi blir stille, trekker oss inn i oss selv, ”stivner av skrekk”.

De tanke&følelse-sårene vi får i livet og måten vi lærer oss å håndtere dem på, gjør at vi utvikler våre egne karakteristiske væremåter. Den fysiske kroppen vil avsløre vår indre sår, vår sårbarhet og våre tanke&følelse-sår vil trigge plager og sykdom.

Vi har lært at fysiske og psykiske plager er resultatet av arv, gener, dårlig kosthold, lite mosjon osv. men glemmer at: det er vi selv som velger hvilke tanker og følelser vi gir oppmerksomhet.

 1. det er DU som gjennom dine tanker (bevisste eller ubevisste)  produserer dine følelser
 2. det er DU som gang på gang gjenskaper og forsterker dine følelser ut fra hva du tenker og tror
 3. det er DU som ikke liker følelsen din og som prøver å stritte i mot den – som prøver å flykte, kjempe eller fryse til og bli stille.
 4. det er DU som ikke ønsker å føle dine følelser, som fordømmer dem – og dermed fordømmer deg selv
 5. det er DU som ved å ikke akseptere dine tanker og følelser om deg selv, skaper motstand mot deg selv og dine følelser
 6. det er DU som gjennom manglende selvaksept  skapte denne motstanden (\Omega Ohm) mot deg selv og dermed reduserte din egen energiflyt.
 7. det er DU som en gang skapte denne motstanden i kroppens energiflyt og som fremdeles opprettholder den
 8. det er DU som gjennom dine plager stadig minner deg selv på
 9. Å AKSEPTERE OG ELSKE ALT DU VAR OG ALT DU ER AV “GODT” OG “VONDT”

No Comments

FLP – Future Life Progression


VIL DU VITE HVILKE MULIGHETER DU HAR FREMOVER?

FLP handler om få informasjon som vi normalt ikke har. Avhengig av hva vi vil vite mer om kan vi under  sesjonen også komme til å oppleve oss selv i fortid. Dette kan gi mulighet til å eventuelt bearbeide tidligere  traumer (noe som kan være viktig for å oppnå det du ønsker).

Anne Jirsch som har utviklet denne teknikken, har skrevet flere bøker, blant annet, Cosmic Energy, Instant Intuition,  The Future is Yours (i norsk oversettelse: Fremtiden er din) og Create Your Perfect Future (denne siste boken er skrevet sammen med Anthea Courtenay).

Jirsch sine teknikker har allerede hjulpet mange mennesker til å få innsikt i sine alternative framtider. Slike drømmereiser gir anledning til å “pre”-erfare muligheter som finnes for akkurat deg. Ved hjelp av FLP vil du lettere kunne ta optimale valg i livet ditt. Paul Mc Kenna var en av dem som Anne Jirsch hjalp å finne sin oppgave som hypnotisør og entertainer.

FLP-kursene hennes tiltrekker deltakere fra hele verden. Min egen og andres erfaring med FLP viser at dette fungerer. Mange kunder er overrasket over hvor raskt innsikter og opplevelser de fikk, senere ble virkeliggjort.

FLP kan hjelpe deg å se dine muligheter når det gjelder jobb, kjæreste, bolig … eller noe helt annet som du måtte ønske å vite mer om før du tar et valg.

Du kan også bruke FLP til å rydde opp i følelsesmessig ubehag som begrenser din livsutfoldelse.

Et par tilbakemeldinger fra kunder:

“Jeg våget ikke helt å tro at det jeg så og opplevde under FLP-sesjonen virkelig ville komme inn i livet mitt. Nå, bare noen få måneder senere, HAR det faktisk skjedd … og jeg er så glad!”

“Nå har det skjedd akkurat det jeg så! “Kontakt meg om ønsker time og/eller du har spørsmål du ønsker svar på.

No Comments