Pust Inn, Ånd Inn – Pust Ut, Ånd Ut.

Vi trakk vårt aller første åndedrag da vi ble født. Vi trakk ånden inn i kroppen og gjorde den levende. I vårt siste åndedrag puster vi ut og gjør kroppen død. Bevisstheten er det som blir værende. Den fortsetter sin eksistens på en annen frekvens, en bølgelengde som for de fleste av oss ikke er sansbar.

***

Hvert eneste åndedrag vi gjør i livet, hver eneste inspirasjon gir oss påfyll av liv. Hvert eneste utpust eller ekspirasjon, frigir “brukt liv” og lar oss slippe noe vi ikke trenger mer.

Inspirasjon, åndelighet eller spiritualitet handler om å ånde, puste inn liv i bevisstheten vår. Tilføres energi til bevisstheten, kan vi skape.

Inspirasjon handler om lysten til å leve, lysten til å tenke og uttrykke oss i ord og handlinger. Når inspirasjon og lyst reduseres eller forsvinner, er vi bokstavelig talt på vei inn i døden. Kontakten med vår inspirasjonskilde, vår ånd, er redusert og vi føler oss likegyldige, triste og deprimerte.

***

Ånden er vår essens, vår kilde til liv. Religioner forteller oss at denne kilden finnes et annet sted, utenfor oss. Noen tror den finnes i østlig retning og vender seg dit, andre tror den finnes høyt der oppe i himmelen et sted, noen mener den bor i gudinner og guder, noen tviler på at den finnes, og atter andre er sikre på at denne kilden til liv ikke finnes.

Jeg vet ikke hva du tror, men du og jeg og alle andre, vet at skal vi leve må vi puste. Og akkurat som når du puster liv i bålet, eller puster liv i et annet menneske ved hjelp av munn til munn metoden, er det at livet kommer inn i DEG, igjen og igjen, slik det kom inn i din kropp den dagen du ble født.

Mange har ikke den kontakten med sin ånd(e) som er nødvendig for et sunt og godt liv. Bevisst eller ubevisst stress og frykt av ulik karakter, vonde tanker og følelser, bidrar til at vi puster overfladisk med korte inn- og utpust. Tanker om det som har skjedd og tanker om framtiden holder oss borte fra det øyeblikket vi er i. I øyeblikket finnes ingen minner, heller ingen frykt. I øyeblikket er vi avslappet og har det godt. Vi er tilstede i oss selv. Vi er i ånden og Ånden, vi puster og vi ER. Fokuserer vi på pusten vår, vil vi på en enkel måte finne inn i oss selv.

En pusteøvelse som gir ro:

 1. Så om du føler deg urolig, redd eller har et annet ubehag nå og er klar for å slippe dette ubehaget …
 2. slå av TV og radio og eventuelle andre lyder rundt deg.
 3. Sett deg et sted der ingen forstyrrer deg.
 4. Legg nå merke til hvor i kroppen dette ubehaget befinner seg. Akseptér at følelsen er en del av deg, selv om du ikke liker den.  Si for eksempel: “Jeg vet at du (følelsen) bor i meg. Jeg ser deg, jeg føler deg og jeg ønsker velkommen den energi du viser meg akkurat nå.
 5. Hold oppmerksomheten din på følelsen, lukk øynene og pust dypt inn – og ut. Pust dypt inn – og slipp ut. Husk at det er du selv som har skapt følelsen av en eller annen viktig grunn. Følelsen er en del av deg, og du er vel ingenting å være redd for? Fortsett å holde oppmerksomheten på følelsen og
 6. Pust DYPT inn – helt ned i magen – og slipp luften ut igjen. Si: “Jeg gir deg (følelsen) nå den oppmerksomhet du trenger – Jeg aksepterer deg – Jeg takker for hjelpen du ga meg – Jeg setter deg fri.
 7. Pust DYPT inn igjen og pust ut mens du fortsetter å være oppmerksom på følelsen. Si: “Jeg ser deg og jeg takker deg for hjelpen du ga meg – Jeg gir slipp”.
 8. Legg merke til følelsen nå. Litt lettere … Nå?
 9. Pust inn på nytt, ta et dypt innpust – en ny ren ånde inn i følelsen og – slipp ut det gamle.
 10. Pust inn en ny ånd og – pust ut den gamle. Si: “Jeg er den jeg er” ( i dette aksepterer du deg selv).
 11. Fortsett å puste dypt inn og slipp helt ut, helt til du merker at tankene og den ubehagelige følelsen er lettere og etter hvert dør hen … ånder ut
 12. Og – litt etter litt blir du oppmerksom på at – du er roligere – mer avslappet — mer DEG

– og du gjorde det for DEG fordi du vet at – du bestemmer deg over deg og – du tok ansvar og – du ga slipp og – du støttet deg mens – du fant tilbake til din rene bevissthet – din ånd(e).

NB! Øvelsen kan virke sterkt på enkelte mennesker. Få en du stoler på til å hjelpe deg gjennom øvelsen om du er redd for å få ubehagelige reaksjoner

Se Inspirasjon:

No Comments

OM FØLELSER OG SYKDOM

”Sykdom er ingen fabrikasjonsfeil i kroppen, men en budbringer om indre konflikt.” Fra boken: “Conscious Medicine” av G. Edwards

Redusert flyt av energi i kroppen kan føre til plager og sykdom.

Helt fra vi er små barn lærer vi å finne måter å takle følelsene våre på. I stedet for å akseptere og tillate følelsene, gjør vi MOTSTAND mot dem fordi de er ubehagelige for oss. I denne motstanden, skaper vi en indre konflikt i oss selv: Konflikten mellom det som tenkes og føles godt og det som tenkes og føles vondt.

Vi skaper konflikt mellom gode og vonde følelser: Motstanden mot “det vonde” (det vi tenker og tror er vondt) og – Ønsket om “det gode” (det vi tenker og tror er godt). Det handler om konflikten mellom de følelsene vi VIL ha og de vi IKKE VIL ha.

Avhengig av de erfaringer og følelsesmessige sår vi har fått, håndterer vi ubehagelige følelser ved å trekke oss tilbake, trekke oss unna andre og inn i oss selv, gjøre oss avhengige, kontrollere oss selv og andre, oppføre oss rigide og lite fleksible eller spille offerroller. Disse utveiene vil til å begynne med føles fint for oss, men vil på sikt ikke være hensiktsmessige.

Om vi ikke får bearbeidet vonde tanker og følelser, vil vi være slaver av våre tanke&følelse-triggerne så lenge vi lever, vi vil håndtere følelsene våre med samme reaksjonsmåte som før i et forsøk på å beskytte oss selv mot å oppleve ubehag. Vi vil gjøre motstand ved å bruke de 3 alternativene reaksjonsmønstrene: Flukt – Kjemp og Frys. Vi flykter – inn på rommet, ut av huset, tar en joggetur, biltur, slenger på røret, vi vil  trekke oss tilbake og være alene. Vi kjemper ved å bli sinte, aggressive, kranglete. Vi fryser, dvs vi blir stille, trekker oss inn i oss selv, ”stivner av skrekk”.

De tanke&følelse-sårene vi får i livet og måten vi lærer oss å håndtere dem på, gjør at vi utvikler våre egne karakteristiske væremåter. Den fysiske kroppen vil avsløre vår indre sår, vår sårbarhet og våre tanke&følelse-sår vil trigge plager og sykdom.

Vi har lært at fysiske og psykiske plager er resultatet av arv, gener, dårlig kosthold, lite mosjon osv. men glemmer at: det er vi selv som velger hvilke tanker og følelser vi gir oppmerksomhet.

 1. det er DU som gjennom dine tanker (bevisste eller ubevisste)  produserer dine følelser
 2. det er DU som gang på gang gjenskaper og forsterker dine følelser ut fra hva du tenker og tror
 3. det er DU som ikke liker følelsen din og som prøver å stritte i mot den – som prøver å flykte, kjempe eller fryse til og bli stille.
 4. det er DU som ikke ønsker å føle dine følelser, som fordømmer dem – og dermed fordømmer deg selv
 5. det er DU som ved å ikke akseptere dine tanker og følelser om deg selv, skaper motstand mot deg selv og dine følelser
 6. det er DU som gjennom manglende selvaksept  skapte denne motstanden (\Omega Ohm) mot deg selv og dermed reduserte din egen energiflyt.
 7. det er DU som en gang skapte denne motstanden i kroppens energiflyt og som fremdeles opprettholder den
 8. det er DU som gjennom dine plager stadig minner deg selv på
 9. Å AKSEPTERE OG ELSKE ALT DU VAR OG ALT DU ER AV “GODT” OG “VONDT”

No Comments

Det vonde du møter er skyggen av deg selv.

Disse ordene kom til meg en  vakker sommerdag for lenge siden.  Bilen fløt støtt og sikkert  bortover den øde landeveien. Opptatt av naturen utenfor, trær, blomster i veikanten, husdyr som beitet, må jeg ha befunnet meg i en drømmetilstand, slik man noen ganger gjør når man kjører bil og ikke husker hvordan man er kommet seg dit man er.

I alle fall, disse ordene poppet inn i tankene mine akkurat denne søndags morgenen.

Jeg kjørte inn til veikanten, stoppet, tok opp ”Den 7. Sans” fra vesken og skrev: ”Det vonde du møter er skyggen av deg selv”, dato og år. Hadde jeg ikke gjort dette,  hadde nok ordene gått i glemmeboken

Selvfølgelig, tenkte jeg. Selvfølgelig må det være slik. Ingen andre enn vår egen skygge kan gjøre oss vondt.

Tenk deg det slik:

Du har 5 sanser: Smak, lukt, hørsel, syn og følelser. Disse sansene er verktøyet vi skaper vår verden med. Ved hjelp av disse sansene velger vi blant annet farger og nyanser på bildene vi forestiller oss i vårt indre. Vi fornemmer bilder nært og lenger borte. Vi forestiller oss lyder som høye, skremmende eller vakre. Vi forholder oss til ulike dufter og smaker ut fra erfaringer og stimuli. Sanseinntrykkene fester seg etter hvert i underbevisstheten og blir værende der, mer eller mindre tjenlig for oss, for  vår oppfatning av oss selv, for hvordan vi ser på andre.

Alle skaper på denne måten sin unike verden.

Med skygge mener jeg altså de sanseinntrykk du har plantet i ditt sinn, den er ideene og tankene du har om deg selv. Den er dine inntrykk og erfaringer som har bidradd til din overbevisning om hvem du er. Disse troene og tankene har tjent deg i ditt liv, men også skapt  utfordringer og vansker for deg og har bidradd til at du har gjort deg trist, deprimert og ulykkelig.

Skyggene er de ubehagelige forestillingene som du repeterer gang på gang, bevisst eller ubevisst. Den er avtrykkene i sinnet som du repeterer. Skyggen er re-ageringene på tidligere ageringer, det vil si på tidligere opplevelser og tanker som som har festet seg i deg og er blitt til sterke, falske troer og overbevisninger om deg selv og andre. Skyggen din egen falske forestilling om deg selv.

No Comments

BEVISSTE OG UBEVISSTE TANKER BESTEMMER VÅRE FØLELSER

I hvert eneste øyeblikk er det du som velger hvordan du vil ha det, hvordan du vil oppleve øyeblikket …  dette øyeblikket og det neste og det neste…

Dine tanker bestemmer dine følelser. Det er ingen andre enn du selv som har ansvar for hvordan din hverdag skal være, uansett hvor mye du skylder på at andre er årsaken til at du ikke trives eller har det vondt, eller hvor mye du skylder på at fortiden din er årsaken til at du har det slik.

Provoserende? Irriterende, fordi dette betyr at det er du selv som er ansvarlig for hvordan du føler deg? Ubehagelig, fordi du ikke vil ha dette ansvaret for deg selv?

Hva er egentlig følelser?

Enkelt forklart er følelser ikke noe annet enn sammenstillinger av sanser, av lyder og bilder, smaker og lukter som sammen skaper følelser, en nevrologisk reaksjon, i oss. Hva annet skulle det være? Vi har bare 5 sanser: smak, lukt, hørsel, syn og følelser, og det er disse vi “sanser” med, eller føler med, om du vil. Følelser er bare våre forestillinger, skapt ved hjelp av sansene våre. Er de virkelige? Nei, bare rene forestillinger, ren fantasi.

Gode eller vonde følelser

Kvaliteten på følelsene avhenger av det vi , bevisst eller ubevisst, husker av tidligere erfaringer som ligner på det  vi i dag erfarer, det vil si ser, hører, lukter og smaker. Følelsene farges av hvordan de tidligere erfaringene var, av hvordan vi opplevde dem, om de føltes gode, dårlige, eller nøytrale eller varianter av disse.

Hvordan blir noen følelser gode, noen vonde og noen mer nøytrale?

Sansene våre har evne til å skape variasjoner av kvaliteter i bilder, lyder, smak og lukt. Synet gir nyanser av lyst og mørkt, farger, kontraster. Hørselen gir oss varianter av ubehagelige og behagelige lyder. Vår lukt- og smaksans varierer. Vi karakteriserer lukter og smaker som gode eller dårlige, surt, bittert, søtt og salt osv.

Erfaringene, enten de virket følelsesmessig positivt, negativt eller nøytralt på oss, ble gjennom livet, gjentatte ganger, programmert inn i sinnet vårt og bidro til å skape troer og overbevisninger som gjorde oss til den vi er i dag. Om vi fortsetter å leve i de troer og overbevisninger som satte seg fast i sinnet vårt som sannheter en gang, og fortsetter å gjenskape eller re-programmere dem, vil vi fortsette å føle som vi gjør i dag. Enten vil følelsen bli sterkere i positiv eller negativ retning.

Hvordan kan vi få bedre følelser?

Utfordringen er å bli bevisst følelsen når den oppstår: Bli bevisst hva du tenker og ta et valg. Om du hadde en tanke som ga deg en ubehagelig følelse, kan du velge en annen tanke, en som du vet gir deg en god følelse. Verre er det ikke. Spørsmålet er om du er villig til å gjøre denne snuoperasjonen for deg selv,  …. eller kanskje du syns at det er litt vondt-godt å ha den ubehagelige følelsen likevel?

————————

Bevissthetsøvelser:

Om du leste dette og fikk en følelsesreaksjon, la du merke til hva som trigget og utløste denne reaksjonen, hvilke bilder du så, hva du hørte, hvilke tanker du hadde, og hva du sa til deg selv? Hva følte du i kroppen din og hvor i kroppen kjente du det?

Om du ble nysgjerrig på dette og ønsket å lese mer? La du merke til dine tanker, hva du så og hørte, og hva du sa til deg selv? La du merke til hvilke følelser du fikk?

Tenk på en gang du virkelig var lei deg. Når du tenker på det nå, hva gjør det med kroppen din? Hvor i kroppen din er følelsene dine?

Om du tenker tilbake på en gang du var veldig lykkelig, forelske,  kanskje dagen du giftet deg eller en gang du oppnådde noe som var viktig for deg? Hva skjer med følelsene dine da?


… så tankene påvirker dine følelser? …

… så du kan bestemme hva du skal føle? …


No Comments

Når du aksepterer følelsene dine, aksepterer du deg selv.

Negative følelser kommer fra en motstand du har i deg. Motstanden kan komme fra en konflikt i deg, for eksempel en konflikt mellom det du føler er riktig for deg, og det du tror du må/bør tenke, si og gjøre fordi du tror at dette forventes av deg.

Dine ubehagelige følelser kan oppstå fra et behov for å beskytte deg selv mot andre (egentlig prøver du å beskytte deg mot ditt eget ubehag) ved å kontrollere situasjonen. Dette behovet for kontroll kan gi seg utslag i ulike følelsesmessige uttrykk.

I stedet for å kjenne etter hvilket behov du egentlig har, prøver du å kontrollere situasjonen ved hjelp av dine “gamle og velprøvde metoder” – sannsynligvis de samme metodene du brukte som barn. Vanlige reakjonsmetoder eller kontrollmetoder er sinne og raseri (kjemp-modus), arroganse eller tilbaketrekning (flukt-modus), bli stille og usynlig (frysmodus) .

“Det du motstår vedvarer”. “What you resist persists”. Carl Jung

Sannsynligvis husker du ikke hvorfor du som barn, lærte deg å reagere på ubehag med kontroll. Du husker sannsynligvis ikke hva som en gang for lenge siden førte til at du valgte å kjempe, flykte eller fryse til (se over).

I dag sitter du kun igjen med følelsene dine, sinne, sorg, frykt, nedtrykthet eller noe annet, uten at du vet hvorfor du føler slik. Du husker kanskje hendelser fra barndommen, eller deler av dem, Du kan huske følelsen. men har kanskje ikke tenkt så mye på hvordan du reagerte på hendelsen.

Det tragiske er at du reagerer på samme måte i dag som du gjorde den første gangen du opplevde ubehaget – den gangen såret/følelsen din ble skapt. At du nå er voksen og erfaren og kanskje også har mye kunnskap som skulle tilsi at du “burde” håndtere dine følelser mer konstruktivt, hjelper ikke, så lenge det er ditt ubevisste sinn som uttrykker seg og har makt/kontroll over deg.

Dine følelser er dine

Når du irriterer deg over eller er sint på andre, handler dette ikke om andre, men om deg selv. Det er du som føler ubehag. Andre mennesker kan kun trigge følelser i deg som du allerede har. Jeg mener ikke at du skal godta hva som helst, men du skal vite at det du opplever i livet ditt og hvordan du opplever det, handler om deg. Din reaksjon er akkurat det ordet sier: en RE-AKSJON. Det vil si at du i dag re-agerer på ord og handlinger som du også har re-agert på før – helt siden den første gangen du agerte på situasjonen, før du fikk språk og kun hadde emosjoner til rådighet for å uttrykke din mening. Du håndterte situasjonen med de emosjoner du hadde tilgjengelig  – sinne, sorg, glede, overraskelse og frykt.

Om du tenker og tror at du først og fremst ”straffer” andre ved å beholde ditt sinne, ditt raseri eller din skuffelse og tristhet, tar du mest sannsynlig feil, (med mindre du stadig minner dem på at du bærer nag mot dem og dermed skaper ubehag hos dem). Andre mennesker kan ikke kjenne hva du føler, uansett hvor mye du forklarer deg. Dine følelser er dine og der hører de hjemme! Bare du vet hvordan dine følelser føles. Hvordan du uttrykker dem og hvilke konsekvenser dette har for andre, er en annen sak.

Hva er viktigst for deg?

Å fortsette å ha det slik som nå, det vil si , bære denne motstanden i deg, bære denne byrden i din kropp? Eller vil du legge ned våpnene dine, skjoldet ditt og gi slipp på motstanden inni deg? Vil du akseptere hele deg, alt du er og alt du var. Vil du frigjøre deg fra ideen om “rett og galt”?

***

For meg er det likegyldig hva du gjør. Mange mennesker elsker å spille dette jordiske skuespillet som handler om godt og vondt, rett og galt, om sort- og hvitt-tenkning. Våre drama kan gi oss følelsen av å leve dynamiske og spennende liv, gi oss følelsen av å være levende.

Dramaene gir oss spennende teater, men skaper også stress. Vit da at det er du selv som har alle rollene. DU er aktøren, regissøren og koreografen i livet ditt og det er du som velger hvilket teaterstykke som skal settes på plakaten.

Om du innser at det er du selv som legger til rette for og skaper innholdet i ditt livs skuespill, “The game of White must Win”, har du herved en ny utfordring å ta fatt på, nemlig å lære deg bli en aktør som spiller i forståelse og bevissthet om at det er du som har ansvaret.

Tilgivelse er forståelse og aksept

Så om du nå ønsker å føle deg nøytral i forhold til det du har opplevd, trenger du først og fremst å innse og akseptere hvorfor du skapte disse ubehagelige følelsene i deg selv. Du trenger å forstå at denne kampen mellom svart og hvitt var en iscenesettelse som sinnet ditt gjorde fordi du, allerede fra du var liten, lærte å forholde deg til “de snille” og “de stygge”, “det gode” og det onde”. Du lærte å vurdere og bedømme hendelser, mennesker og situasjoner som motsetninger mellom to poler, det gode på den ene siden og det onde på den andre siden, samt nyansene av disse.

Det er en fantastisk måte du og alle vi andre har iscenesatt livets spill på. Det er god måte å bli kjent med oss selv på. Ved at du er deg og jeg er meg, spiller vi scener som andre kan respondere på, slik at de også får erfart hvem de er. Når vi ser livet fra dette perspektivet, innrømmer vi kanskje at det er et morsomt spill, et eventyrlig drama.

Du må gjerne fortsette å spille som før, om du elsker livet ditt, men om du ikke gjør det er det kanskje tjenlig for deg å se nærmere på din egen rolle i ”The Story of White Must Win?”

Se øvelse som hjelper deg å slippe følelser du ikke ønsker: Se nederst på siden.No Comments

Èn Energi, Hvor-Som-Helst, Når-Som-Helst, Skaper Alt.

Denne energien er klar over at den er Alt Som Er, Alle ting, Overalt, Når-Som-Helst, har ingen steder å dra, ingen ting å få, ingenting å være redd for, og som et resultat er den fredfull, lykksalig og glad.

Denne energien er DEG, den du er.

Når denne energien er Alt som Er, er den også Alt som Er på jorden og i himmelen. Den er blomster, busker og trær, den er insekter og dyr, den er vannet og havet og Alt som Er der, den er solen og månen, den er Deg, den du ER.

De fleste mennesker oppfatter ikke seg selv som denne energien, selv om vi kan være enige på et teoretisk plan. Faktisk bruker vi ganske mye tid på å føle oss elendige, føle oss atskilt fra denne energien, føle oss på kant med verden. Med andre ord, vi lider.

Din Energi

Tenk på ordet Energi uten å forbinde det med, eller knytte det til noe annet enn selve ordet Energi. Hva opplever du? Fanger du følelsen av Energi?

Tomhet? Stillhet?

__________

Nothing is Everything – Consciousness is Everything but is Nothing – has no goals – It just IS. (St. Germain)

__________

Du ER energi, og DET DU ER KAN DU IKKE GJØRE, kun oppleve og VÆRE.

Om du tenker på energi som noe som er rundt deg og i deg, så vet du at den er der, selv om du ikke kan se den. Du merker at den uttrykker seg gjennom din kropp når du bruker denne i arbeid. Om du ikke tenker på den, så vet du at den holder liv i deg gjennom din innånding og utånding, gjennom hjertets jevne rytme, gjennom organenes funksjoner. Du kjenner den gjennom følelsene dine når du er glad eller trist og gjennom følelsen du får når du har spist eller drukket et glass vann eller vin.

Du opplever energien i vinden når trær, blomster og blader beveger seg. Du kan ikke ta og føle på den, men du vet at den er der, for du ser, hører og føler dens uttrykk. Du kjenner energien i varmen fra solen en sommerdag og fra kulden i vinternatten. Du ser, hører og føler kraften i bølgene på havet og styrken i orkaner og stormer. Universet beveger seg. Månene, jorden og andre planeter beveger seg i forhold til hverandre i en jevn rytme, men vi ser ikke hva som beveger dem. Alt er en del av den samme energien, energien som er Alt som ER, i himmelen og på jorden. Den er Alfa og Omega, Universets uttrykk, Guds Væren.

No Comments

SUKSESS OG FIASKO

Success comes to those who become success-conscious”.

Napoleon Hill (October 26, 1883 – November 8, 1970)

Suksess kommer til dem som blir suksess-bevisste, til dem som bestemmer seg for å oppnå suksess.

Suksessfulle mennesker vet at når de bestemmer hvor de skal, vil de nå bestemmelsestedet. Tankene og troen på at de vil nå sitt mål og lykkes, skaper gode følelser i dem, skaper driv som bidrar til gode resultater. Hensikten og drivkraften opprettholder vissheten om suksess, og bidrar til at de fortsetter å holde fokus på målet de har bestemt seg for å nå.

Hvilket mål har du? Tror du at du vil lykkes? Har du fokus på ditt mål, på din suksess?.


Litt for enkelt synes du?

Er det virkelig slik at alle som er bevisst på å oppnå suksess, oppnår suksess? Er det virkelig slik at det du fokuserer på, får du mer av?

Ja, faktisk. Jeg har opplevd både suksess og nederlag mange ganger i løpet av livet. Suksess fikk jeg fordi jeg trodde på det og veldig gjerne ville ha det, og nederlag fikk jeg fordi jeg trodde jeg ville få det.


Et par enkle eksempler:

Suksess – Suksessbevisst:

Vi skulle begynne med et nytt fag dette semesteret. Jeg følte meg i godt humør og den nye læreren som kom inn i klasserommet var kjekk å se på. I dette øyeblikket bestemte jeg meg for å få gode karakterer i faget han underviste, datakommunikasjon, det mest innfløkte faget i studiet, ble vi fortalt. Min motivasjon var den hyggelige læreren og mitt gode humør den dagen, sammen med viljen til å gjøre det bra.

Resultat: Jeg gikk ut som bestemann i klassen i dette faget.

Nederlag – Ikke-suksess-bevisst:

Første time i dataprogrammering sier  foreleser at vi aldri kom til å lære å programmere i løpet av de timene som var satt av til faget.

For meg ble dette utsagnet der og da en sannhet. Jeg trodde på læreren og handlet deretter. Selv om jeg alltid har elsket å arbeide i strukturerte former og var god i matematikk, fikk jeg ikke programmeringsspråket inn i hodet, det var som om kunnskapen og forståelsen gikk inn i hodet og forsvant ut igjen med det samme, som et rekyl fra et gevær som blir avfyrt. Uansett hvor mye jeg leste og arbeidet, satt det seg ikke fast i hukommelsen.

Resultat: Jeg strøk.

PS! Etter at studiene var avsluttet, tok jeg min eksamen, men det krevde at jeg bearbeidet tankene og troene mine (programmeringen min) som jeg med god “støtte” av min foreleser, hadde lagt inn i min kjente og ukjente bevissthet.

Tankene vi tenker, troene  og overbevisningene vi har og ordene vi sier til oss selv  og til andre, bidrar til å skape oss til (“bli”) den personen vi uttrykker oss som, den personen vi viser oss selv og verden at vi er.


Når vi innser hvor viktige ord og tanker er for oss, både de vi tenker og de vi sier til og om oss selv og andre, så forstår vi også hvordan vi ubevisst påvirker egne og andres liv.

– positive tanker og ord og gir oss gode følelser – gode følelser gir gode handlinger – gode handlinger gir gode erfaringer – gode erfaringer gir gode liv.

No Comments

Inspirasjon

Inspirasjon kommer fra latin inspirare, og betyr blåse, puste, ånde inn i eller åndedrag. Begrepet brukes også i overført betydning for stimulans eller tilskyndelse til kunstnerisk eller annen åndelig virksomhet.

Begrepet inspirasjon er dermed et positivt ladet ord med flere betydninger:

Fysiologisk inspirasjon: Innånding er innen medisin og fysiologi synonymt med inspirasjon, og refererer til den delen av respirasjonen som består av at luften trekkes inn i lungene.
Kunsterisk inspirasjon kan defineres som den inspirasjonen som stimulerer til kreativitet, driv og motivasjon til å arbeide, produsere eller skape.
Åndelig inspirasjon, kan defineres som den inspirasjonen som gir en følelse av indre fred, eller en form for guddommelig kontakt.

Sagt om Mind/Spirit i dokumentarfilmen The Living Matrix:
“Today’s medicine, which dates back to the time of Newton and the primacy of matter, modern physics has long ago eliminated that paradigm and understands that – it is not matter, but mind or spirit, which is primary, though it is not defined as spirit, but as energy fields, as intelligent energy fields”.

Dietmar Cimbal
DVM, Biophysics researcher

Les mer om pusten og Se Pusteøvelse:

No Comments

Du er sjefen

Du er kapteinen på din livs-skute

Kapteiner vet at for å nå et mål, må de først bestemme seg for hvor de vil og så følge kartet som viser dem veien.

De forstår at de er ansvarlig for de valg som må tas underveis.

De vet de er ansvarlig for skuten og for å føre den trygt fram til bestemmelsesstedet.

I ditt liv er det du som er ment å være kapteinen. Det er du som må bestemme hvor du skal, og det er du som må gjøre de valg som trengs underveis mot målet ditt.

Er det meldt høye bølger og dårlig vær, må du kanskje gå i havn og ta det med ro en stund. Er det problem med maskineriet, må du kanskje på verksted noen dager. Blir du utfordret av pirater ute på havet, føler du deg sannsynligvis utrygg og redd, eller kanskje du oppdager at du er modigere og tøffere enn du trodde. Er været godt , du følger leia, og skipet fungerer som det skal, blir reisen enkel og behagelig og du når fram dit du ville på det tidspunkt du hadde bestemt deg for.

 • Har du valgt å være din egen kaptein?
 • Har du valgt ditt bestemmelsessted?
 • .. eller …
 • Seiler du uten mål og mening, der vinden fører deg, litt hit, litt dit?
 • Lar du deg styre av tilfeldigheter eller av andre mennesker?
 • Bryr du deg om hvor din skute havner ?

En god kaptein vet hvor han skal, tar ansvar for sin skute og stoler på at han kommer fram

 • Har DU bestemt hvor DU vil?
 • Er DU klar for å ta ansvar for DIN reise?

No Comments