Det vonde du møter er skyggen av deg selv.

Disse ordene kom til meg en  vakker sommerdag for lenge siden.  Bilen fløt støtt og sikkert  bortover den øde landeveien. Opptatt av naturen utenfor, trær, blomster i veikanten, husdyr som beitet, må jeg ha befunnet meg i en drømmetilstand, slik man noen ganger gjør når man kjører bil og ikke husker hvordan man er kommet seg dit man er.

I alle fall, disse ordene poppet inn i tankene mine akkurat denne søndags morgenen.

Jeg kjørte inn til veikanten, stoppet, tok opp ”Den 7. Sans” fra vesken og skrev: ”Det vonde du møter er skyggen av deg selv”, dato og år. Hadde jeg ikke gjort dette,  hadde nok ordene gått i glemmeboken

Selvfølgelig, tenkte jeg. Selvfølgelig må det være slik. Ingen andre enn vår egen skygge kan gjøre oss vondt.

Tenk deg det slik:

Du har 5 sanser: Smak, lukt, hørsel, syn og følelser. Disse sansene er verktøyet vi skaper vår verden med. Ved hjelp av disse sansene velger vi blant annet farger og nyanser på bildene vi forestiller oss i vårt indre. Vi fornemmer bilder nært og lenger borte. Vi forestiller oss lyder som høye, skremmende eller vakre. Vi forholder oss til ulike dufter og smaker ut fra erfaringer og stimuli. Sanseinntrykkene fester seg etter hvert i underbevisstheten og blir værende der, mer eller mindre tjenlig for oss, for  vår oppfatning av oss selv, for hvordan vi ser på andre.

Alle skaper på denne måten sin unike verden.

Med skygge mener jeg altså de sanseinntrykk du har plantet i ditt sinn, den er ideene og tankene du har om deg selv. Den er dine inntrykk og erfaringer som har bidradd til din overbevisning om hvem du er. Disse troene og tankene har tjent deg i ditt liv, men også skapt  utfordringer og vansker for deg og har bidradd til at du har gjort deg trist, deprimert og ulykkelig.

Skyggene er de ubehagelige forestillingene som du repeterer gang på gang, bevisst eller ubevisst. Den er avtrykkene i sinnet som du repeterer. Skyggen er re-ageringene på tidligere ageringer, det vil si på tidligere opplevelser og tanker som som har festet seg i deg og er blitt til sterke, falske troer og overbevisninger om deg selv og andre. Skyggen din egen falske forestilling om deg selv.

No Comments