Pust Inn, Ånd Inn – Pust Ut, Ånd Ut.

Vi trakk vårt aller første åndedrag da vi ble født. Vi trakk ånden inn i kroppen og gjorde den levende. I vårt siste åndedrag puster vi ut og gjør kroppen død. Bevisstheten er det som blir værende. Den fortsetter sin eksistens på en annen frekvens, en bølgelengde som for de fleste av oss ikke er sansbar.

***

Hvert eneste åndedrag vi gjør i livet, hver eneste inspirasjon gir oss påfyll av liv. Hvert eneste utpust eller ekspirasjon, frigir “brukt liv” og lar oss slippe noe vi ikke trenger mer.

Inspirasjon, åndelighet eller spiritualitet handler om å ånde, puste inn liv i bevisstheten vår. Tilføres energi til bevisstheten, kan vi skape.

Inspirasjon handler om lysten til å leve, lysten til å tenke og uttrykke oss i ord og handlinger. Når inspirasjon og lyst reduseres eller forsvinner, er vi bokstavelig talt på vei inn i døden. Kontakten med vår inspirasjonskilde, vår ånd, er redusert og vi føler oss likegyldige, triste og deprimerte.

***

Ånden er vår essens, vår kilde til liv. Religioner forteller oss at denne kilden finnes et annet sted, utenfor oss. Noen tror den finnes i østlig retning og vender seg dit, andre tror den finnes høyt der oppe i himmelen et sted, noen mener den bor i gudinner og guder, noen tviler på at den finnes, og atter andre er sikre på at denne kilden til liv ikke finnes.

Jeg vet ikke hva du tror, men du og jeg og alle andre, vet at skal vi leve må vi puste. Og akkurat som når du puster liv i bålet, eller puster liv i et annet menneske ved hjelp av munn til munn metoden, er det at livet kommer inn i DEG, igjen og igjen, slik det kom inn i din kropp den dagen du ble født.

Mange har ikke den kontakten med sin ånd(e) som er nødvendig for et sunt og godt liv. Bevisst eller ubevisst stress og frykt av ulik karakter, vonde tanker og følelser, bidrar til at vi puster overfladisk med korte inn- og utpust. Tanker om det som har skjedd og tanker om framtiden holder oss borte fra det øyeblikket vi er i. I øyeblikket finnes ingen minner, heller ingen frykt. I øyeblikket er vi avslappet og har det godt. Vi er tilstede i oss selv. Vi er i ånden og Ånden, vi puster og vi ER. Fokuserer vi på pusten vår, vil vi på en enkel måte finne inn i oss selv.

En pusteøvelse som gir ro:

 1. Så om du føler deg urolig, redd eller har et annet ubehag nå og er klar for å slippe dette ubehaget …
 2. slå av TV og radio og eventuelle andre lyder rundt deg.
 3. Sett deg et sted der ingen forstyrrer deg.
 4. Legg nå merke til hvor i kroppen dette ubehaget befinner seg. Akseptér at følelsen er en del av deg, selv om du ikke liker den.  Si for eksempel: “Jeg vet at du (følelsen) bor i meg. Jeg ser deg, jeg føler deg og jeg ønsker velkommen den energi du viser meg akkurat nå.
 5. Hold oppmerksomheten din på følelsen, lukk øynene og pust dypt inn – og ut. Pust dypt inn – og slipp ut. Husk at det er du selv som har skapt følelsen av en eller annen viktig grunn. Følelsen er en del av deg, og du er vel ingenting å være redd for? Fortsett å holde oppmerksomheten på følelsen og
 6. Pust DYPT inn – helt ned i magen – og slipp luften ut igjen. Si: “Jeg gir deg (følelsen) nå den oppmerksomhet du trenger – Jeg aksepterer deg – Jeg takker for hjelpen du ga meg – Jeg setter deg fri.
 7. Pust DYPT inn igjen og pust ut mens du fortsetter å være oppmerksom på følelsen. Si: “Jeg ser deg og jeg takker deg for hjelpen du ga meg – Jeg gir slipp”.
 8. Legg merke til følelsen nå. Litt lettere … Nå?
 9. Pust inn på nytt, ta et dypt innpust – en ny ren ånde inn i følelsen og – slipp ut det gamle.
 10. Pust inn en ny ånd og – pust ut den gamle. Si: “Jeg er den jeg er” ( i dette aksepterer du deg selv).
 11. Fortsett å puste dypt inn og slipp helt ut, helt til du merker at tankene og den ubehagelige følelsen er lettere og etter hvert dør hen … ånder ut
 12. Og – litt etter litt blir du oppmerksom på at – du er roligere – mer avslappet — mer DEG

– og du gjorde det for DEG fordi du vet at – du bestemmer deg over deg og – du tok ansvar og – du ga slipp og – du støttet deg mens – du fant tilbake til din rene bevissthet – din ånd(e).

NB! Øvelsen kan virke sterkt på enkelte mennesker. Få en du stoler på til å hjelpe deg gjennom øvelsen om du er redd for å få ubehagelige reaksjoner

Se Inspirasjon:

No Comments