Inspirasjon

Inspirasjon kommer fra latin inspirare, og betyr blåse, puste, ånde inn i eller åndedrag. Begrepet brukes også i overført betydning for stimulans eller tilskyndelse til kunstnerisk eller annen åndelig virksomhet.

Begrepet inspirasjon er dermed et positivt ladet ord med flere betydninger:

Fysiologisk inspirasjon: Innånding er innen medisin og fysiologi synonymt med inspirasjon, og refererer til den delen av respirasjonen som består av at luften trekkes inn i lungene.
Kunsterisk inspirasjon kan defineres som den inspirasjonen som stimulerer til kreativitet, driv og motivasjon til å arbeide, produsere eller skape.
Åndelig inspirasjon, kan defineres som den inspirasjonen som gir en følelse av indre fred, eller en form for guddommelig kontakt.

Sagt om Mind/Spirit i dokumentarfilmen The Living Matrix:
“Today’s medicine, which dates back to the time of Newton and the primacy of matter, modern physics has long ago eliminated that paradigm and understands that – it is not matter, but mind or spirit, which is primary, though it is not defined as spirit, but as energy fields, as intelligent energy fields”.

Dietmar Cimbal
DVM, Biophysics researcher

Les mer om pusten og Se Pusteøvelse:

No Comments