BEVISSTE OG UBEVISSTE TANKER BESTEMMER VÅRE FØLELSER

I hvert eneste øyeblikk er det du som velger hvordan du vil ha det, hvordan du vil oppleve øyeblikket …  dette øyeblikket og det neste og det neste…

Dine tanker bestemmer dine følelser. Det er ingen andre enn du selv som har ansvar for hvordan din hverdag skal være, uansett hvor mye du skylder på at andre er årsaken til at du ikke trives eller har det vondt, eller hvor mye du skylder på at fortiden din er årsaken til at du har det slik.

Provoserende? Irriterende, fordi dette betyr at det er du selv som er ansvarlig for hvordan du føler deg? Ubehagelig, fordi du ikke vil ha dette ansvaret for deg selv?

Hva er egentlig følelser?

Enkelt forklart er følelser ikke noe annet enn sammenstillinger av sanser, av lyder og bilder, smaker og lukter som sammen skaper følelser, en nevrologisk reaksjon, i oss. Hva annet skulle det være? Vi har bare 5 sanser: smak, lukt, hørsel, syn og følelser, og det er disse vi “sanser” med, eller føler med, om du vil. Følelser er bare våre forestillinger, skapt ved hjelp av sansene våre. Er de virkelige? Nei, bare rene forestillinger, ren fantasi.

Gode eller vonde følelser

Kvaliteten på følelsene avhenger av det vi , bevisst eller ubevisst, husker av tidligere erfaringer som ligner på det  vi i dag erfarer, det vil si ser, hører, lukter og smaker. Følelsene farges av hvordan de tidligere erfaringene var, av hvordan vi opplevde dem, om de føltes gode, dårlige, eller nøytrale eller varianter av disse.

Hvordan blir noen følelser gode, noen vonde og noen mer nøytrale?

Sansene våre har evne til å skape variasjoner av kvaliteter i bilder, lyder, smak og lukt. Synet gir nyanser av lyst og mørkt, farger, kontraster. Hørselen gir oss varianter av ubehagelige og behagelige lyder. Vår lukt- og smaksans varierer. Vi karakteriserer lukter og smaker som gode eller dårlige, surt, bittert, søtt og salt osv.

Erfaringene, enten de virket følelsesmessig positivt, negativt eller nøytralt på oss, ble gjennom livet, gjentatte ganger, programmert inn i sinnet vårt og bidro til å skape troer og overbevisninger som gjorde oss til den vi er i dag. Om vi fortsetter å leve i de troer og overbevisninger som satte seg fast i sinnet vårt som sannheter en gang, og fortsetter å gjenskape eller re-programmere dem, vil vi fortsette å føle som vi gjør i dag. Enten vil følelsen bli sterkere i positiv eller negativ retning.

Hvordan kan vi få bedre følelser?

Utfordringen er å bli bevisst følelsen når den oppstår: Bli bevisst hva du tenker og ta et valg. Om du hadde en tanke som ga deg en ubehagelig følelse, kan du velge en annen tanke, en som du vet gir deg en god følelse. Verre er det ikke. Spørsmålet er om du er villig til å gjøre denne snuoperasjonen for deg selv,  …. eller kanskje du syns at det er litt vondt-godt å ha den ubehagelige følelsen likevel?

————————

Bevissthetsøvelser:

Om du leste dette og fikk en følelsesreaksjon, la du merke til hva som trigget og utløste denne reaksjonen, hvilke bilder du så, hva du hørte, hvilke tanker du hadde, og hva du sa til deg selv? Hva følte du i kroppen din og hvor i kroppen kjente du det?

Om du ble nysgjerrig på dette og ønsket å lese mer? La du merke til dine tanker, hva du så og hørte, og hva du sa til deg selv? La du merke til hvilke følelser du fikk?

Tenk på en gang du virkelig var lei deg. Når du tenker på det nå, hva gjør det med kroppen din? Hvor i kroppen din er følelsene dine?

Om du tenker tilbake på en gang du var veldig lykkelig, forelske,  kanskje dagen du giftet deg eller en gang du oppnådde noe som var viktig for deg? Hva skjer med følelsene dine da?


… så tankene påvirker dine følelser? …

… så du kan bestemme hva du skal føle? …


No Comments