OM FØLELSER OG SYKDOM

”Sykdom er ingen fabrikasjonsfeil i kroppen, men en budbringer om indre konflikt.” Fra boken: “Conscious Medicine” av G. Edwards

Redusert flyt av energi i kroppen kan føre til plager og sykdom.

Helt fra vi er små barn lærer vi å finne måter å takle følelsene våre på. I stedet for å akseptere og tillate følelsene, gjør vi MOTSTAND mot dem fordi de er ubehagelige for oss. I denne motstanden, skaper vi en indre konflikt i oss selv: Konflikten mellom det som tenkes og føles godt og det som tenkes og føles vondt.

Vi skaper konflikt mellom gode og vonde følelser: Motstanden mot “det vonde” (det vi tenker og tror er vondt) og – Ønsket om “det gode” (det vi tenker og tror er godt). Det handler om konflikten mellom de følelsene vi VIL ha og de vi IKKE VIL ha.

Avhengig av de erfaringer og følelsesmessige sår vi har fått, håndterer vi ubehagelige følelser ved å trekke oss tilbake, trekke oss unna andre og inn i oss selv, gjøre oss avhengige, kontrollere oss selv og andre, oppføre oss rigide og lite fleksible eller spille offerroller. Disse utveiene vil til å begynne med føles fint for oss, men vil på sikt ikke være hensiktsmessige.

Om vi ikke får bearbeidet vonde tanker og følelser, vil vi være slaver av våre tanke&følelse-triggerne så lenge vi lever, vi vil håndtere følelsene våre med samme reaksjonsmåte som før i et forsøk på å beskytte oss selv mot å oppleve ubehag. Vi vil gjøre motstand ved å bruke de 3 alternativene reaksjonsmønstrene: Flukt – Kjemp og Frys. Vi flykter – inn på rommet, ut av huset, tar en joggetur, biltur, slenger på røret, vi vil  trekke oss tilbake og være alene. Vi kjemper ved å bli sinte, aggressive, kranglete. Vi fryser, dvs vi blir stille, trekker oss inn i oss selv, ”stivner av skrekk”.

De tanke&følelse-sårene vi får i livet og måten vi lærer oss å håndtere dem på, gjør at vi utvikler våre egne karakteristiske væremåter. Den fysiske kroppen vil avsløre vår indre sår, vår sårbarhet og våre tanke&følelse-sår vil trigge plager og sykdom.

Vi har lært at fysiske og psykiske plager er resultatet av arv, gener, dårlig kosthold, lite mosjon osv. men glemmer at: det er vi selv som velger hvilke tanker og følelser vi gir oppmerksomhet.

  1. det er DU som gjennom dine tanker (bevisste eller ubevisste)  produserer dine følelser
  2. det er DU som gang på gang gjenskaper og forsterker dine følelser ut fra hva du tenker og tror
  3. det er DU som ikke liker følelsen din og som prøver å stritte i mot den – som prøver å flykte, kjempe eller fryse til og bli stille.
  4. det er DU som ikke ønsker å føle dine følelser, som fordømmer dem – og dermed fordømmer deg selv
  5. det er DU som ved å ikke akseptere dine tanker og følelser om deg selv, skaper motstand mot deg selv og dine følelser
  6. det er DU som gjennom manglende selvaksept  skapte denne motstanden (\Omega Ohm) mot deg selv og dermed reduserte din egen energiflyt.
  7. det er DU som en gang skapte denne motstanden i kroppens energiflyt og som fremdeles opprettholder den
  8. det er DU som gjennom dine plager stadig minner deg selv på
  9. Å AKSEPTERE OG ELSKE ALT DU VAR OG ALT DU ER AV “GODT” OG “VONDT”

No Comments