SUKSESS OG FIASKO

Success comes to those who become success-conscious”.

Napoleon Hill (October 26, 1883 – November 8, 1970)

Suksess kommer til dem som blir suksess-bevisste, til dem som bestemmer seg for å oppnå suksess.

Suksessfulle mennesker vet at når de bestemmer hvor de skal, vil de nå bestemmelsestedet. Tankene og troen på at de vil nå sitt mål og lykkes, skaper gode følelser i dem, skaper driv som bidrar til gode resultater. Hensikten og drivkraften opprettholder vissheten om suksess, og bidrar til at de fortsetter å holde fokus på målet de har bestemt seg for å nå.

Hvilket mål har du? Tror du at du vil lykkes? Har du fokus på ditt mål, på din suksess?.


Litt for enkelt synes du?

Er det virkelig slik at alle som er bevisst på å oppnå suksess, oppnår suksess? Er det virkelig slik at det du fokuserer på, får du mer av?

Ja, faktisk. Jeg har opplevd både suksess og nederlag mange ganger i løpet av livet. Suksess fikk jeg fordi jeg trodde på det og veldig gjerne ville ha det, og nederlag fikk jeg fordi jeg trodde jeg ville få det.


Et par enkle eksempler:

Suksess – Suksessbevisst:

Vi skulle begynne med et nytt fag dette semesteret. Jeg følte meg i godt humør og den nye læreren som kom inn i klasserommet var kjekk å se på. I dette øyeblikket bestemte jeg meg for å få gode karakterer i faget han underviste, datakommunikasjon, det mest innfløkte faget i studiet, ble vi fortalt. Min motivasjon var den hyggelige læreren og mitt gode humør den dagen, sammen med viljen til å gjøre det bra.

Resultat: Jeg gikk ut som bestemann i klassen i dette faget.

Nederlag – Ikke-suksess-bevisst:

Første time i dataprogrammering sier  foreleser at vi aldri kom til å lære å programmere i løpet av de timene som var satt av til faget.

For meg ble dette utsagnet der og da en sannhet. Jeg trodde på læreren og handlet deretter. Selv om jeg alltid har elsket å arbeide i strukturerte former og var god i matematikk, fikk jeg ikke programmeringsspråket inn i hodet, det var som om kunnskapen og forståelsen gikk inn i hodet og forsvant ut igjen med det samme, som et rekyl fra et gevær som blir avfyrt. Uansett hvor mye jeg leste og arbeidet, satt det seg ikke fast i hukommelsen.

Resultat: Jeg strøk.

PS! Etter at studiene var avsluttet, tok jeg min eksamen, men det krevde at jeg bearbeidet tankene og troene mine (programmeringen min) som jeg med god “støtte” av min foreleser, hadde lagt inn i min kjente og ukjente bevissthet.

Tankene vi tenker, troene  og overbevisningene vi har og ordene vi sier til oss selv  og til andre, bidrar til å skape oss til (“bli”) den personen vi uttrykker oss som, den personen vi viser oss selv og verden at vi er.


Når vi innser hvor viktige ord og tanker er for oss, både de vi tenker og de vi sier til og om oss selv og andre, så forstår vi også hvordan vi ubevisst påvirker egne og andres liv.

– positive tanker og ord og gir oss gode følelser – gode følelser gir gode handlinger – gode handlinger gir gode erfaringer – gode erfaringer gir gode liv.

No Comments