Med økt bevissthet blir du mer kjent med deg selv

Med større selvbevissthet vil du etter hvert se deg selv klarere, du vil kunne observere deg selv mens du tenker noe om deg selv og andre, men også være bevisst deg selv når du snakker eller utfører en handling.

Du vil ikke bare være oppmerksom på tankene dine idet du tenker dem, men du vil også kunne betrakte følelsene dine idet du føler dem. Etter hvert vil du bli i stand til å bruke ditt bevissthet sinn til å velge mer hensiktsmessige tanker og følelser. Du vil komme til å velge tanker og følelser som støtter og styrker deg.

Du vil legge bak deg et liv hvor du levde som en ”slave av deg selv” – slave av din frykt for å ikke være god nok, flink nok, pen nok, ikke bli likt av andre, være en outsider og hva du ellers måtte ha følt deg hemmet av. Du vil bli et menneske som velger det du føler er det beste for deg, uten dårlig samvittighet.

Du vil kunne fungere som en avslappet , harmonisk og trygg autoritet i ditt eget liv, støttet av din egen aksept av deg selv og dermed føle deg akseptert av andre. Du vil bære med deg følelsen av et stille sinn av nøytrale tanker og en kjærlighet i ditt hjerte som omfavner alt – alt du en gang kalte godt og alt du en gang kalte vondt.

Du vil forstå at du er det viktigste mennesket i livet ditt og at du må sette deg selv først, for uten ærlighet mot deg selv og aksept av deg selv, vil du heller ikke kunne være ærlig mot andre og akseptere andre. Uten denne kjærligheten til deg selv, har du heller ingen kjærlighet å dele.

Uansett hvor langt du vil gå på denne veien, om du vil til veis ende, eller bare lære å bruke redskapene du trenger for å starte reisen mot deg selv, ditt egentlige deg, er jeg klar til å dele min kunnskap og erfaring med deg.

Jeg er klar til å hjelpe deg å med å frigjøre deg fra tanke- og følelsesmessige barrierer du har skapt i livet ditt, slik at du etterhvert kan stå fram som en tydeligere utgave av deg selv.

Når du er klar for å starte reisen tilbake til ditt egentlige selv, send meg en e-post.

No Comments

NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)

er læren om hvordan våre sanser, språk og kropp påvirker oss. Det er kunnskapen om hvordan vårt interne virkelighetskart og den input vi mottar, filtreres av våre verdier, troer, overbevisninger, språk, holdninger og tenkemåte. Det er kunnskapen om hvordan vi ved hjelp av disse filtrene sletter, forvrenger og generaliserer informasjonen vi tar inn. Denne prosessen blir til Hva Du Tenker.

Endres tanker, troer, overbevisninger og følelser – endres handlinger – endres livet.

Denne siste setningen er NLP i et nøtteskall. Kunnskapen om hvordan det vi ubevisst eller bevisst tenker, tror og er overbevist om, skaper følelser og får oss til å handle.

No Comments

Vet du ikke lenger hva du vil?

Føler du at du den ene dagen er fullstendig klar på hva du ønsker, men neste dag er det noe annet som er viktigere? Føler du at du deg dum og deppa, mislykka? Føler du at livet er som en sinuskurve der du i det ene øyeblikk er på topp, og i neste øyeblikk føler forvirring og knapt vet hvem du er? Tenker du kanskje at det er noe galt med deg?

Ta kontakt – så hjelper jeg deg å finne tilbake til deg selv

No Comments

Inspirasjon

Inspirasjon kommer fra latin inspirare, og betyr blåse, puste, ånde inn i eller åndedrag. Begrepet brukes også i overført betydning for stimulans eller tilskyndelse til kunstnerisk eller annen åndelig virksomhet.

Begrepet inspirasjon er dermed et positivt ladet ord med flere betydninger:

Fysiologisk inspirasjon: Innånding er innen medisin og fysiologi synonymt med inspirasjon, og refererer til den delen av respirasjonen som består av at luften trekkes inn i lungene.
Kunsterisk inspirasjon kan defineres som den inspirasjonen som stimulerer til kreativitet, driv og motivasjon til å arbeide, produsere eller skape.
Åndelig inspirasjon, kan defineres som den inspirasjonen som gir en følelse av indre fred, eller en form for guddommelig kontakt.

Sagt om Mind/Spirit i dokumentarfilmen The Living Matrix:
“Today’s medicine, which dates back to the time of Newton and the primacy of matter, modern physics has long ago eliminated that paradigm and understands that – it is not matter, but mind or spirit, which is primary, though it is not defined as spirit, but as energy fields, as intelligent energy fields”.

Dietmar Cimbal
DVM, Biophysics researcher

Les mer om pusten og Se Pusteøvelse:

No Comments

Hva kan coaching gi deg?

Følelsen av at ..

 • du liker deg selv bedre
 • du aksepterer deg selv i større grad
 • du føler deg tryggere og mer avslappet
 • du føler deg mer levende og glad
 • du blir mer bevisst og dermed lettere velger dine tanker og følelser
 • du får større tilit og tro på deg selv og andre
 • du føler deg friere
 • du liker andre mennesker bedre

… og mye mer ….

No Comments

HVA KAN COACHING GI DEG?

 • lære deg å se og forstå deg selv og hvorfor du gjør som du gjør
 • lære deg å se og forstå hvorfor du tenker som du gjør
 • lære deg å se og forstå hvorfor du føler som du føler
 • lære deg å se hvordan dine tanker og følelser påvirker deg
 • lære deg å se hvordan dine ord og handlinger påvirker deg
 • lære deg å akseptere deg selv, ha kjærlighet til deg selv så du kan være den “reneste” utgaven av deg selv – den du egentlig er

No Comments