Med økt bevissthet blir du mer kjent med deg selv

Med større selvbevissthet vil du etter hvert se deg selv klarere, du vil kunne observere deg selv mens du tenker noe om deg selv og andre, men også være bevisst deg selv når du snakker eller utfører en handling.

Du vil ikke bare være oppmerksom på tankene dine idet du tenker dem, men du vil også kunne betrakte følelsene dine idet du føler dem. Etter hvert vil du bli i stand til å bruke ditt bevissthet sinn til å velge mer hensiktsmessige tanker og følelser. Du vil komme til å velge tanker og følelser som støtter og styrker deg.

Du vil legge bak deg et liv hvor du levde som en ”slave av deg selv” – slave av din frykt for å ikke være god nok, flink nok, pen nok, ikke bli likt av andre, være en outsider og hva du ellers måtte ha følt deg hemmet av. Du vil bli et menneske som velger det du føler er det beste for deg, uten dårlig samvittighet.

Du vil kunne fungere som en avslappet , harmonisk og trygg autoritet i ditt eget liv, støttet av din egen aksept av deg selv og dermed føle deg akseptert av andre. Du vil bære med deg følelsen av et stille sinn av nøytrale tanker og en kjærlighet i ditt hjerte som omfavner alt – alt du en gang kalte godt og alt du en gang kalte vondt.

Du vil forstå at du er det viktigste mennesket i livet ditt og at du må sette deg selv først, for uten ærlighet mot deg selv og aksept av deg selv, vil du heller ikke kunne være ærlig mot andre og akseptere andre. Uten denne kjærligheten til deg selv, har du heller ingen kjærlighet å dele.

Uansett hvor langt du vil gå på denne veien, om du vil til veis ende, eller bare lære å bruke redskapene du trenger for å starte reisen mot deg selv, ditt egentlige deg, er jeg klar til å dele min kunnskap og erfaring med deg.

Jeg er klar til å hjelpe deg å med å frigjøre deg fra tanke- og følelsesmessige barrierer du har skapt i livet ditt, slik at du etterhvert kan stå fram som en tydeligere utgave av deg selv.

Når du er klar for å starte reisen tilbake til ditt egentlige selv, send meg en e-post.

No Comments