NLP (Nevro Lingvistisk Programmering)

er læren om hvordan våre sanser, språk og kropp påvirker oss. Det er kunnskapen om hvordan vårt interne virkelighetskart og den input vi mottar, filtreres av våre verdier, troer, overbevisninger, språk, holdninger og tenkemåte. Det er kunnskapen om hvordan vi ved hjelp av disse filtrene sletter, forvrenger og generaliserer informasjonen vi tar inn. Denne prosessen blir til Hva Du Tenker.

Endres tanker, troer, overbevisninger og følelser – endres handlinger – endres livet.

Denne siste setningen er NLP i et nøtteskall. Kunnskapen om hvordan det vi ubevisst eller bevisst tenker, tror og er overbevist om, skaper følelser og får oss til å handle.

No Comments