Vår kropp er et instrument som reagerer og handler slik instrumentet er programmert.

Dette betyr at vi oppfører oss og reagerer mer eller mindre ubevisst. Med andre ord: vi re-agerer eller utfører den instruksen som er blitt gitt instrumentet, uten å ta et bevisst valg om hvordan vi vil reagere.

Et bilde på dette kan være at når noe(n) trykker på den “røde” knappene (sinneknappen), reagerer vi med sinne. Når noe(n) trykker på den “gule” knappen(sjalusiknappen), blir vi fra oss av sjalusi eller når noe(n) trykker på den “grønne” knappen (god-knappen), føler vi oss vel og har det godt.

DINE KNAPPER er Dine Knapper og du har full anledning til å omprogrammere dem, om du vil.

Hvordan ville du ha det om sjalusiknappen ble endret til en “tillit-knapp”, og hvordan ville det være om “sinne-knappen” ble omprogrammert til en “so-what”-knapp, og du følte deg avslappet og nøytral til det som ble sagt eller gjort? Hvordan ville det være å selv ta kontroll over ditt eget instrument, å lære deg å spille på det slik at lydene, eller re-aksjonene, som kom ut fra det, var slik du ville ha dem?

Er du fornøyd med hvordan du reagerer i ulike situasjoner.?

Er du fornøyd med hvordan du føler deg i ulike sammenhenger?

Det er vi selv som på et eller annet tidspunkt har skapt våre følelser. Selv om mange liker å skylde på sin oppvekst, sine foreldre, skolen eller noe annet utenfor oss, er det likevel ingen andre en vi selv som har mulighet til å skape følelser i egen kropp. Andre kan trigge våre følelser, javel, men bare vi selv er ansvarlig for følelsene og reaksjonene våre.

Så hva kan vi gjøre med følelser vi ikke liker?

Det er mange måter å endre sinnstilstander på. Vi kan glemme dem midlertidig ved å sløve dem ned med medisiner, alkohol eller narkotiske stoffer. Vi kan ta et nytt valg – valget om å reagere annerledes. Vi kan akseptere følelsene, godta at de er en del av oss og dermed gi slipp på dem. Når tanker trigger negative følelser kan vi si: ” Shut UP”, “Hold kjeft” og så tenke på noe hyggelig. Sagt på en annen måte:

TA ET ANNET VALG! Verre er det ikke! Men du må trene på dette, for snart kommer det en annen tanke som vil bli hørt og sett, poppende opp i hodet ditt.

  • Vil du høre på den?
  • Vil du bry deg om den?
  • Vil du handle på øyeblikkets innfall og reagere med ubehagelige følelser, eller
  • Vil du akseptere at den er en del av deg og gi slipp på den eller
  • Vil du heller bestemme selv hva du skal tenke og føle?

DET ER ET VALG, DITT VALG, som du må ta gang på gang, helt til tanken forstår at du ikke er interessert i den lenger. Når du har greid dette, har du skapt et nytt tankemønster, nye nevrologiske koblinger i hjernen din.


No Comments