Hvem

Pratitioner og Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming fra MetaResource Mastery Work.  Sertifisert av MetaResouce Mastery Work ved R. Bandler &  John La Valle.

Certified Coach av MetaResource Mastery Work og Den Norske Coach Forening.

Hypnosis Practitioner fra Matrix Essential Training Alliance (sertifisert av Richard Bandler og John La  Valle).

FLP – Future Life Progression: Advanced Practitioner (sertifisert av Anne Jirsch)

Hun er også utdannet innen farmasi (HINT), logistikk (Nordic Business Institute), EDB-prosjekt (Næringsakademiet, Bergen) og kunstfag (Kunstskulen i S&Fj), med opptil 40 års erfaring innenfor enkelte fagområder.

Kurs: Silva UltraMind, Norge, Silva Mind Body, USA.

Hildegunn er opptatt av helhetlig tenking. For henne er helhet blant annet å se sammenhenger mellom menneskenes tanker og troer og hvordan vi føler oss og handler. Å også kjenne til nevrofysiologiske prosesser er viktig i denne forbindelse.

Sertifiseringer, medlemskap og tilknytninger:

Utdanningssteder NLP:  MetaResource.net (Oslo 2005-2007) – Matrix Essential Training Alliance (Amsterdam (2009),  Centerpointe Research Institute, USA, ved Bill Harris (2010 -2012) – FLP (Future Life Progression): FLP Practitioner (2013) FLP- Advanced Practitioner (2014), Maidenhead, London ved  Anne Jirsch.

The Society of NLP